background

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Çalışanlarımızın sağlığı ve emniyeti şirketimiz faaliyetlerinde öncelikli olarak göz ettiğimiz temel olgular arasında ilk sıralarda yer alıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, faaliyet gösterdiğimiz tüm saha ve lokasyonlarda, tehlike tanımlama ve risk değerlendirme çalışmaları yapıyoruz;

Tüm çalışanlarımızın katılımıyla, tehlikeleri daima önceden belirleyerek sağlık ve emniyete ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem alıyoruz.

Faaliyetlerimizin insan sağlığı üzerindeki olası etkilerini azaltmak için tüm çalışanlarımızı, sağlık ve emniyet konularında bilinçlendiriyor, eğitimle destekliyoruz.

Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansımızı geliştirmek amacıyla olaylar ve kazalar ile ilgili gerçekçi raporlar veriyor, bunlardan ders çıkarılmasını sağlıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ülkemizde yürürlükte bulunan yasal mevzuatlara ve uygunluk yükümlülüklerine göre hareket ediyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamalarımızı sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetliyor, iyileştiriyor ve geliştiriyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği süreç ve uygulamalarında; cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, cinsel yönelim veya herhangi başka bir kişisel özellikten dolayı hiçbir ayrımcılığa izin vermiyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm çalışma bölgelerindeki görevli yöneticilerimiz bu politikaların kendi birimlerinde uygulanmasını sağlamak, operasyonları ile ilgili olarak gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.