background

Değerler

Değerler

  • Müşteri odaklılığı ve memnuniyet
  • Başarılı bir iletişim süreci
  • Yenilikçilik
  • Güvenilirlik
  • Dinamizm
  • Akılcılık
  • Verimlilik
  • Duyarlılık
  • Sosyal sorumluluk bilinci
  • Çevre değerleri