background

Etik Politikası

Etik Politikası

Bizler AZD Lojistik olarak Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesini baz alarak oluşturduğumuz etik standartlara uyum sağlamış bir şirketiz.

İnsan Hakları
İlke 1: İş dünyası evrensel insan haklarına saygı göstermeli ve geliştirilmelerine destek olmalıdır.
İlke 2: İş dünyası insan haklarına uygun olmayan davranışlar içinde yer almamalıdır.

İş ve İşçi Standartları
İlke 3: İş dünyası çalışanların örgütlenme ve toplu sözleşme/pazarlık halkasına saygı göstermelidir.
İlke 4: İş dünyası zoraki çalışmayı tamamen ortadan kaldırmak için çalışmalıdır.
İlke 5: İş dünyası çocuk iş gücü kullanımını tamamen ortadan kaldırmalıdır.
İlke 6: İş dünyası iş yerlerinde ayrımcılığın yok edilmesi için çalışmalıdır.

Çevre
İlke 7: İş dünyası çevreyle ilgili sorunlara karşı alınacak önlemleri desteklemelidir.
İlke 8: İş dünyası daha fazla çevre bilincinin oluşması için inisiyatif almalıdır.
İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin kullanımı ve yaygınlaştırılmasına destek olmalıdır.

Yolsuzluk
İlke 10: İş dünyası yolsuzluğun tüm türlerinin, rüşvet ve haraç dahil yok edilmesi için çalışmalıdır.